ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries es desenvolupen de 12 a 13 h. Malgrat que són de caire opcional, recomanem realitzar-les a tots els alumnes. Penseu que un alumne que la realitzi al llarg de tota la seva escolaritat al centre haurà fet un nombre d'hores aprenentatges escolars equivalent a un curs i mig. Evidentment durant aquest temps arrelarà molt més els continguts que es van realitzant al llarg de les diferents etapes i desenvoluparà més estratègies de comunicació, relació i de resolució de problemes.

 

El preu de l'hora complementària  és el següent:

  • 16€/mes alumnes fixes del menjador.
  • 35€/mes resta d'alumnes.
  • 4€/dia en el cas que sigui eventual.

 

A continuació trobareu el recull d'activitats que es fan a cada etapa.

Educació infantilEducació Primària