EDUCACIÓ INFANTIL

L'educació infantil de segon cicle,  és l'etapa educativa que s'imparteix als infants de 3 a 6 anys.  

 

Aquesta etapa s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

 

El projecte educatiu d'etapa a la nostra escola contempla les següents línies prioritàries:

 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Acollida i acompanyament 

Contacte estret amb les famílies

Atenció a la diversitat

Tutories amb les famílies


AUTONOMIA DE L'INFANT

Des d'I-3 i al llarg de tota l'etapa es treballa per assolir uns hàbits que afavoreixen que el nens i nenes siguin cada vegada més autònoms.


FEM RACONS D'APRENENTATGE, PROJECTES I AMBIENTS

Aquestes metodologies  són creatives i flexibles i donen l’oportunitat als nens i nenes per a que puguin explorar tots els centres d’aprenentatge. Els metres organitzen la classe i promouen l’autonomia en els infants per a que accedeixi a realitzar les activitats proposades.


 

L'ANGLÈS

Fem anglès des d'I-3 amb activitats i processos d'aprenentatge adaptats a cada etapa que preparen a l'alumne/a per donar continuïtat a l'aprenentatge de la llengua anglesa a l'etapa d'Educació Primària, al final de la mateixa, l'alumnat de l'Estel accedeix als certificats oficials de Cambridge.

 


COMPETÈNCIA DIGITAL

A Infantil fem ús de robots per afavorir la competència digital adequada del nostre alumnat i per tal de desenvolupar el pensament computacional.


EDUCACIÓ EMOCIONAL

L'escola desenvolupa un projecte propi d'educació emocional del seu alumnat. El projecte comença a I-3 aprofitant l'hora de tutoria per desenvolupar dinàmiques que afavoreixen el conèixer, identificar i gestionar les emocions segons l'edat del nen o nena i a I-5 es treballa a través dels grups de conversa.