PLA LECTOR

Els objectius principals d’aquest pla són el foment i assoliment de la lectura en els nostres alumnes.

Un dels aspectes clau del projecte és la participació de les famílies, sent indispensable aconseguir que els pares i les mares s’involucrin en aquest pla.

És important que les famílies prenguin consciència  de la importància de la lectura, de la repercussió en la formació del seu fill/a i dels avantatges que això comporta.

L'escola desenvolupa dues actuacions principals per motivar els nostres alumnes en el gust per la lectura:

L'apadrinament de la lectura

El Programa d'apadrinament de la lectura, té com a objectius:

  • Potenciar les relacions entre alumnes de diferents nivells a partir d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.
  • Crear llaços de solidaritat i responsabilitat compartida entre nens/es de diferents edats.
  • Potenciar la tècnica lectora dels més petits de forma lúdica amb altres nens/es.

Consisteix en què cada alumne/a de 6è nivell apadrina voluntàriament un altre/a de 1r i, un cop a la setmana, es reuneixen una estona per llegir.

Els padrins s'encarreguen de perfeccionar la tècnica lectora dels seus fillols: els escolten, els fan preguntes, els ensenyen a pronunciar correctament i, de vegades, els llegeixen una part del conte per tal que vegin com ho faran ells quan siguin més grans.

 

Abans d'iniciar les sessions de lectura es celebra un acte de presentació on s'ha de signar un “Contracte d'apadrinament” i en acabar el curs es fa una petita celebració.

Llegim tots alhora

Dedicar quinze minuts a la setmana d'un llibre de lectura que els alumnes desitgin.