PLA LECTOR

Els objectius principals d’aquest pla són el foment i assoliment de la lectura en els nostres alumnes. Un punt molt important en aquest camí seria aconseguir que els pares s’involucressin en aquest pla (Conscienciar els pares de la importància de la lectura, de la repercussió en la formació del seu fill/a i en els avantatges que això comporta).

 

L´escola desenvoluparà dos actuacions principals per motivar els nostres alumnes en el gust per la lectura:

L'apadrinament de la lectura

  • Potenciar les relacions entre alumnes de diferents nivells a partir d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.
  • Crear llaços de solidaritat i responsabilitat compartida entre nens/es de diferents edats.
  • Potenciar la tècnica lectora dels més petits de forma lúdica amb altres nens/es.

Llegim tots alhora

Dedicar quinze minuts a la setmana d´un llibre de lectura que els alumnes desitgin.