SERVEIS

L'escola ofereix a les famílies i a tot l'alumnat, els següents serveis que complementen el projecte educatiu de centre:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

SERVEI  

D'ACOLLIDA

 

 

ESPAI MIGDIA

 

NATACIÓ

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS