Equip Docent

Conchi Hernández

Directora i mestra d'anglès

chernandez@escolaestel.net

Laura Fabregat

Tutora de P-4

lfabregat@escolaestel.net

Laia Vernet

Tutora de 1r i mestra d'educació musical.

lvernet@escolaestel.net

Marta Millán

Mestra de Diversitat.

mmillan@escolaestel.net

Esther Pereira

Tutora de 3r

epereira@escolaestel.net

Júlia Díaz

Cap d'estudis

jdiaz@escolaestel.net

Nília Armario

Tutora de P-3

narmario@escolaestel.net

Marta Pujol

Tutora de 2n

mpujol@escolaestel.net

Cèlia Millas

Sotsdirectora i cotutora de 6è 

cmillas@escolaestel.net

Paula Bonilla

Mestra d'anglès i de reforç

pbonilla@escolaestel.net

Anna González

Tutora de P-5.

agonzalez@escolaestel.net

Sònia Verdejo

Cotutora de 6è i mestra d'anglès.

sverdejo@escolaestel.net

Maria Ibarra

Tutora de 4t

mibarra@escolaestel.net

Mercè Vera

Tutora de 5è

mvera@escolaestel.net