Equip Docent

Conchi Hernández

Directora i mestra d'anglès

chernandez@escolaestel.net

Laura Fabregat

Tutora d'I-3.

lfabregat@escolaestel.net

Laia Vernet

Tutora de 2n

lvernet@escolaestel.net

Marta Millán

Mestra de Diversitat.

mmillan@escolaestel.net

Paula Bonilla

Tutora de 6è

pbonilla@escolaestel.net

Rafa Aguiló

Sotsdirector i tutor de 4t

raguilo@escolaestel.net

Nília Armario

Tutora d'I-5.

narmario@escolaestel.net

Cèlia Millas

Cap d'estudis

cmillas@escolaestel.net

Alba Semedo

Tutora de 1r

asemedo@escolaestel.net

Anna González

Tutora d'I-4.

agonzalez@escolaestel.net

Sònia Verdejo

Mestra d'anglès.

sverdejo@escolaestel.net

Maria Ibarra

Tutora de 3r

mibarra@escolaestel.net

Mercè Vera

Tutora de 5è

mvera@escolaestel.net

Cristina Serra

Vetlladora


Monitors/es Servei de menjador

Ana Aragonés

Auxiliar de cuina

Trini Morera

Monitora de menjador

Maria José León

Monitora de menjador

Sara Martín

Monitora de menjador


Administrador

Sechu Chica