Equip Docent

Conchi Hernández

Directora i mestre d'anglès.

chernandez@escolaestel.net

Laura Fabregat

Tutora de P-3.

lfabregat@escolaestel.net

Laia Vernet

Tutora de 1r. i mestre d'educació musical.

lvernet@escolaestel.net

Òscar Vázquez

Tutor de 4t.

ovazquez@escolaestel.net

Marta Millán

Mestre de Diversitat i d'educació musical.

mmillan@escolaestel.net

Òscar Barea

Sotsdirector, mestre d'anglès i d'E.F.

obarea@escolaestel.net

Nília Armario

Tutora de P-4.

narmario@escolaestel.net

Cèlia Millàs

Tutora de 2n. i mestre d'educació física.

cmillas@escolaestel.net

Mercè Vera

Tutora de 6è.

mvera@escolaestel.net

Alicia Arias

Mestre de Diversitat.

aarias@escolaestel.net

Júlia Díaz

Cap d'estudis i tutora de 5è.

jdiaz@escolaestel.net

Anna González

Tutora de P-5.

agonzalez@escolaestel.net

Maria Ibarra

Tutora de 3r.

mibarra@escolaestel.net

Sònia Verdejo

Mestre d'anglès.

sverdejo@escolaestel.net