Una escola amb projecte

A l'escola Estel treballem més intensament amb els nostres alumnes els següents propòsits:

  • Impulsar l'expressió oral en els nostres alumnes per assolir una sòlida competència comunicativa.
  • L'assoliment per tot l'alumnat d'un bon nivell d'agilitat en el càlcul mental (Dediquem entre mitja o una hora setmanal a treballar el càlcul mental i la resolució de problemes)"Quinzet".
  • Realització d’un Pla Lector: Els objectius principals d’aquest pla són el foment i assoliment de la lectura en els nostres alumnes. L'escola desenvolupa dos actuacions principals per motivar els nostres alumnes en el gust per la lectura. Un és l'apadrinament de la lectura a on els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 1r a llegir. A l'altre, “Llegim tots a l'hora”, dediquem 30 minuts a la setmana a llegir tot allò que els alumnes desitgin (divendres a les 15h).
  • Impulsar l’autonomia d’aprenentatge en els nostres alumnes.
  • Realització d’un Projecte Interdisciplinari.
  • La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (ús dels ordinadors, internet, etc..) en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Durant aquest curs s'està duent a terme la intal·lació de pissarres digitals a totes les aules.
  • Participació de l'Ampa de l'escola en les activitats del centre: Treballem per a que hi hagi més participació dels pares i mares dels nostres pares a la castanyada, Sant Jordi,etc... L´Ampa organitza el Carnaval, col.labora en el Festival Fi de Curs que realitzem al Teatre de la Passió, organitza la festa de final de curs, etc...
  • Utilitzar eines de mediació escolar entre els alumnes per dialogar i reconduir tots aquells conflictes que apareguin dins de la comunitat educativa.

Documents de Centre

Versions no definitives. Els documents de centre són texts vius i que s'han d'anar complementant i actualitzant periòdicament. Aquí us deixem la darrera versió disponible.


PGA

PEC

NOFC


Versions no definitives.