EL NOSTRE OBJETIU

A l'Estel, formem els nens i nenes per a que siguin persones amb criteri, respectuoses amb els demés i amb un desenvolupament cultural, intel·lectual i emocional que els faciliti la seva integració i intervenció amb voluntat de millora a una societat global.

UN MODEL EDUCATIU BASAT EN

-Assegurar l'adquisició d'habilitats i competències pròpies de cada etapa.

-Educació emocional i la mediació escolar com una de les competències essencials per a la integració del nostre alumnat a la societat.

-Desenvolupar la competència digital.

-Desenvolupar l'autonomia dels alumnes

-Facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa.

-Utilització de l'avaluació com a eina d'aprenentatge

COM HO FEM

-A través de la participació a diversos programes d'innovació sobre l'aprenentatge de l'anglès com GEP (Generació Plurilingue) i E-TWINNING (Plataforma en el que els centres escolars dels països europeus col·laboren per fer diferents projectes comuns), projectes per fomentar la fluïdesa oral (Sharing to learn...) i CLIL (realització de diferents matèries en Anglès)

 

-A Infantil fem Racons d'aprenentatge i projectes i a Primària treballem el desenvolupament de competències, treball en equip i cooperatiu a Coneixement Natura i Social.

 

-Ús d'eines digitals (Chromebooks, tablets...)

 

-Plantegem una avaluació formativa per a què els alumnes puguin autoregular-se i que siguin conscients d'allò que han après o bé, d'allò que han de millorar, amb rúbriques, bases d'orientació, graelles d'autoavaluació...

 

-Treballem diferents metodologies com la mediació, l'educació emocional, els cercles de diàleg, la importància dels valors. Tenim espais de diàleg com el Servei de Mediació. És una eina de gestió de conflictes en el que els alumnes acompanyen la resolució d'un conflicte.

 

-Nous espais d'aprenentatge (Biblioteca, The Thinking Lab, Sala Infantil d'ambients)

 

 

-Participació de les famílies al llarg de totes les etapes educatives.

La Conchi, la directora, ens explica l'escola en la seva globalitat. Trets diferencials, activitats, serveis,...

La Júlia és la cap d'estudis i ens explica els trets fonamentals del Projecte educatiu d'escola.