L'Escola Estel desenvolupa el seu projecte educatiu en dues etapes emmarcades en el Sistema Educatiu del nostre país:

 

-L'Educació Infantil de segon cicle (3-5 anys).

-L'Educació Primària (6-12 anys).

 

Aquestes dues etapes són la base en l'educació i desenvolupament dels nens i nenes per assentar uns hàbits, coneixements i actituds essencials per al seu creixement futur.