PROJECTES

Els i les mestres treballen de constantment per desenvolupar i aportar nous recursos i projectes que afavoreixen l’aprenentatge dels nens i nenes, contribuint a que el projecte educatiu sigui un projecte viu que s’adapta en tot moment a les necessitats de la societat.

Aquest projectes pedagògics, complementen el projecte educatiu global de centre.

 

 

A continuació es detallen els projectes que es porten a terme actualment:

 

Educació Emocional

Pla Lector

Racó de conversa

Hàbits saludables

Més que un festival