ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries es desenvolupen de 12 a 13 h. Malgrat que són de caire opcional, recomanem realitzar-les a tots els alumnes. Penseu que un alumne que la realitzi al llarg de tota la seva escolaritat al centre haurà fet un nombre d'hores aprenentatges escolars equivalent a un curs i mig. Evidentment durant aquest temps arrelarà molt més els continguts que es van realitzant al llarg de les diferents etapes i desenvoluparà més estratègies de comunicació, relació i de resolució de problemes.

 

El preu de l'hora complementària  és el següent:

  • 12€/mes alumnes fixes del menjador.
  • 35€/mes resta d'alumnes.

 

A continuació trobareu el recull d'activitats que es fan a cada etapa.

Educació infantil

Taller de Llenguatge: “Aprendre llengua treballant per projectes”: Metodologia de treball que fomenta a a aprendre a pensar i aprendre a aprendre.
Taller de Plàstica: Dibuix, pintura, manualitats, etc,...
Música i Dansa: danses i cançons tradicionals.
Anglès: Iniciació a la Llengua amb vocabulari bàsic, cançons, jocs,..
Psicomotricitat: Activitats de Psicomotricitat. Es realitzarà al pati o a la sala.cicle inicial

Esports: realització d´activitats esportives,jocs populars,...

Taller de matemàtiques: Càlcul mental,activitats comuns, de reforç o d´ampliació, preparació de controls i realització de deures,jocs matemàtics, resolució de problemes,...

Anglès: Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), vocabulari, fitxes comuns, de reforç o ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings),...

Taller de català: Expressió escrita i oral , lectura per millorar la comprensió lectora, jocs (embarbussaments, endevinalles, poemes), preparació de controls, realització de deures,...

Taller d'expressió artística i cultural ( 1r)

Competència digital ( 2n) :Activitats curriculars (matemàtiques, català, medi, etc,...) de pàgines web XTEC, EDU 365,... utilització bàsica d'editor de texts, etc.Cicle mitjà

Anglès: Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), fitxes comuns, de reforç o d´ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings), Gramàtica i vocabulari, realització deures i preparació controls. També es prepara i orienta als alumnes a superar les proves Cambridge.

CLIL: (Content and Language Integrated Learning) Realització d'activitats de medi, arts i matemàtiques en llengua anglesa. Això ens permet ampliar el vocabulari en llengua anglesa i millorar la comprensió i expressió oral i escrita.

Competència digital: Activitats curriculars (Matemàtiques, Català, Medi, ...) de pàgines web XTEC, EDU 365,... tècniques i ús de programari d'edició de textos, recerca d´informació,...

Taller d'estudi: Realització dels deures, preparació de controls i presentació de treballs.

Esports: Al pati de l'escola realització d'activitats esportives,jocs populars,...


cicle superior

Anglès: Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), fitxes comuns, de reforç o d´ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings), Gramàtica i vocabulari, realització deures i preparació controls. També es prepara i orienta als alumnes a superar les proves Cambridge.

CLIL: (Content and Language Integrated Learning) Realització d'activitats de medi, arts i matemàtiques en llengua anglesa. Això ens permet ampliar el vocabulari en llengua anglesa i millorar la comprensió i expressió oral i escrita.

Competència digital: Activitats curriculars (Matemàtiques, Català, Medi,...) de pàgines web XTEC, EDU 365,... tècniques i ús de programari d'edició de textos, recerca d´informació,...

Taller d'estudi: Realització dels deures, preparació de controls i presentació de treballs.

Esports: Al pati de l'escola realització d'activitats esportives,jocs populars,...