Joves matemàtics

La resolució de problemes

Des de P5 i fins a 6è otorguem un paper clau a la resolució de problemes de forma que l'alumnat sigui competent en laseva comprenssió, proposta d'estratègies de resolució i explicitació del resultat amb una argumentació lògica i ordenada.

El quinzet

Només allò que es practica sistemàticament es millora notablement. És per això que treballem al càlcul mental de 1r a 6è amb l'eina del quinzet. Començant amb senzilles sumes i acabant amb les 4 operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió). Una activitat a on la concentració i la velocitat del càlcul mental són clau.

Lògica al "ThinkingLab"

Treballar la lògica des de petits contribueix a establir les bases del pensament crític matemàtic.

Aquest procés de desenvolupament busca involucrar altres formes d'intel·ligència mitjançant una intensa activitat cerebral, la creativitat i la gestió de les emocions. D'aquesta manera es cerca satisfer la necessitat d'exploració de la realitat arrelant la intel·ligència interpersonal.