Joves Ciutadans

L'educació emocional a l'aula

Per aconseguir que un nen creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Generar un clima emocional positiu també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i les hem de tenir en compte.

Com a mestres creiem en la importància d'ensenyar als alumnes a gestionar les seves pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima … La relació amb els altres és essencial  i cal que ajudem els nostres alumnes a forjar-se una intel·ligència emocional i una resiliència.

El servei de mediació

La mediació contribueix a regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament en front dels conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes. Alhora, la millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Descobrim les emocions

Cada classe fa activitats i tallers que tenen com a objectiu el conèixer les emocions, a saber identificar com ens sentim com a pas previ per a una bona gestió de les mateixes.

 

 


Respectem tots els moments

En el dia a dia, sabem que hi ha diferents realitats i aconteixements i els vivim conjuntament, respectant els diferents ritmes d'acció/ reflexió.