EDUCACIÓ EMOCIONAL

A l’escola hem elaborat detallat programa d’Educació Emocional que consisteix en treballar de forma sistemàtica a l’hora de tutoria des de P3 a 6è els següents blocs de continguts:

-        E. Infantil: Educació Emocional

-        C. Inicial : Dinàmiques de grup

-        C. Mitjà: Competència Social

-        C. Superior: La mediació escolar

A més a més, el treball de l’expressió oral mitjançant els grups de conversa de P5 i 5è i l’apardrinamet lector entre 1r i 6è també ajudarà a l’alumna a crear vincles entre alumnes de diferents edats.

Considerem imprescindible treballar l’Educació Emocional amb els nostres alumnes per tal de:

Responsabilitzar l’alumnat del seu aprenentatge per tal de consolidar la seva autoestima, motivació i presa de decisions.

Programar activitats curriculars que fomentin l’autoestima tenint en compte totes les intel·ligències.

Utilitzar les dinàmiques de l’aula dels programes de competència emocional existents per expressar, comprendre i autoregular les seves emocions de manera positiva.

 

Realitzar activitats tutorials que capacitin l’alumne a fer front als impulsos emocionals i ser capaç de regular-los de forma positiva.

SERVEI DE MEDIACIÓ

A l’escola s’ha creat un servei de mediació escolar que consisteix en emprar mediadors en la resolució de conflictes que afecten la convivència en els entorns escolars. De mica en mica anem formant els alumnes en la mediació de cara a que mitjançant aquest es pugui oferir un espai a l’escola per resoldre conflictes. 

És un procés de gestió positiva dels conflictes on intentem arribar a un acord consensuat i cooperatiu entre les dues parts afectades. El grup de persones mediadores són alumnes de cinquè i sisè de Primària que actuen per a què els protagonistes d’un conflicte puguin trobar conjuntament una solució. La mediació és iniciada i guiada per un mestre.