UNA MICA D'HISTÒRIA

L'escola té els seus arrels entre els anys 1867 a 1876, durant els quals el Sr. Celdoni Crusells (l´alcalde de la vila) edificà una gran casa al carrer dels arbres per a establir-hi, si fos convenient dependències escolars.

 

Al 1871, s'obre el col·legi per a nenes, sota el nom “Immaculada Concepció a càrrec de les religioses del mateix nom.

 

Més tard, durant uns anys, l'edifici, que era conegut com '”Estrella”, fou un centre social on la gent hi anava al teatre, al ball o el cinema.

 

Ja al 1960, la Sra. M. Àngels Guitart, fundadora de l’actual escola, es plantejà de donar classes particulars en aquest edifici. Es va crear en un ambient familiar i entranyable que va fer que aquella època fos una etapa que es recordà amb especial estima. Passat els primers anys de funcionament com a Escola Unitària, es va incrementar de forma gradual el nombre de classes i, conseqüentment, el personal docent.

 

Al 1981, la Sra. M. Àngels Guitart traspassà l'escola al professor Mariano Hernández, el qual va ser gerent del centre durant uns anys i durant aquell temps l'escola va passar a ser un centre concertat per la Generalitat de Catalunya.

 

D’altres mestres vam ser Directors pedagògics d’aquesta escola, com la Carme Arisa, la Mercè Vera i el Sergi Luna.

 

Des de fa uns anys, Conchi Hernández, agafà els regnes de l’escola com a Directora pedagògica fins l’actualitat.

 

Ara estem celebrant els nostres 60 anys d'escola!