UNA MICA D'HISTÒRIA

L´escola té els seus arrels entre els anys 1867 a 1876, durant els quals el Sr. Celdoni Crusells (l´alcalde de la vila) edificà una gran casa al carrer dels arbres per a establir-hi, si fos convenient dependències escolars.

 

Al 1871, s'obre el col·legi per a nenes, sota el nom “Immaculada Concepció a càrrec de les religioses del mateix nom.

 

Més tard, durant uns anys, l´edifici, que era conegut com l´”Estrella”, fou un centre social on la gent hi anava al teatre, al ball o el cinema.

 

Ja al 1960, la Sra. M. Àngels Guitart, fundadora de l’actual escola, es plantejà de donar classes particulars en aquest edifici. Es va crear en un ambient familiar i entranyable que va fer que aquella època fos una etapa que es recordà amb especial estima. Passat els primers anys de funcionament com a Escola Unitària, es va incrementar de forma gradual el nombre de classes i, conseqüentment el personal docent.

 

Al 1981, la Sra. M. Àngels Guitart traspassà l´escola al professor Mariano Hernández, el qual va ser gerent del centre durant uns anys i durant aquell temps l´escola va passar a ser un centre concertat per la Generalitat de Catalunya.

 

D’altres mestres, vam ser Directors pedagògics d’aquesta escola, com la Carme Arisa, la Mercè Vera i el Sergi Luna.

 

Des de fa uns anys, Conchi Hernández, agafà els regnes de l’escola com a Directora pedagògica fins l’actualitat.

 

Ara estem celebrant els nostres 60 anys d'escola!!