GEP Generació Plurilingüe

Què és el GEP?

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola forma part d’aquest programa d’innovació que durarà tres cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes, especialment els del cicle superior. Aquest objectiu s’aconseguirà incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de  Visual i Plàstica (Arts and Crafts), Medi Natural i Social (Science) i també des de l’àrea d’educació fisica (Physical Education).

 

Podeu ampliar informació al voltant del programa a: XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.

 

This year our school has started a new project called “Generació Plurilingüe”, launched by the Department of Education. We will be part of this project during the following academic years with the intention to give continuity and expectations to the project.

The main objective of the project will be to improve the linguistic and plurilingual competence of our students. We will achieve this objective by increasing the exposure of English language from other non-linguistic subjects.

Our school is already teaching some units from non-linguistic subjects in English.

1r 2n 3r 4t
 P.E. P.E. Calc.  Calc. P.E. & Arts P.E. & Arts

During the next two years, two of our staff members are going to receive specific training and advice about how to improve what we are already doing.