GEP - GENERACIÓ PLURILINGÜE

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola ha format part d’aquest programa d’innovació educativa des del seu inici.

 

GEP ens permet augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu s’aconsegueix incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de  Visual i Plàstica (Arts and Crafts), Medi Natural i Social (Science) i també des de l’àrea d’educació fisica (Physical Education).