CERTIFICACIÓ DE CAMBRIDGE

Des del curs 2015 s'ofereix a l'alumnat l'oportunitat d'examinar-se de manera voluntària als exàmens oficials de Cambridge. Els exàmens de Cambridge ESOL són reconeguts a nivell mundial.  Cambridge ofereix un compromís de qualitat, suport als professors i candidats així com adaptació a les característiques de tots els candidats.  Entre els molts beneficis per l'alumne podem destacar una alta motivació i confiança i  un reconeixement internacional del seu domini de la llengua.

Durant la primavera el nostre alumnat pot realitzar les proves YLE (Young Learnes English) en cualsevol dels serus nivells,  Flyers, Movers i Starters.

Els exàmens YLE són:

Per a nens de entre 7 i 12 anys.  

Estant dissenyats utilitzant continguts adaptats a les necessitats dels nens i nenes

Consten de tres parts (Comprensió lectora i Expressió escrita, Comprensió auditiva i Expressió oral)

 Els candidats reben un certificat amb el nombre d’"escuts" que han obtingut a cada part. Aquest certificat té el reconeixement internacional de Cambridge.

 

A nivell de referència, un bon resultat al nivell Movers és equivalent al nivell A1 del Marc de Referència Europeu.