Exàmens Cambridge

Des del curs 2015-2016 s'ofereix a l'alumnat l'oportunitat d'examinar-se de manera voluntària als exàmens oficials de Cambridge. Els exàmens de Cambridge ESOL són reconeguts a nivell mundial.  Cambridge ofereix un compromís de qualitat, suport als professors i candidats així com adaptació a les característiques de tots els candidats.  Entre els molts beneficis per l'alumne podem destacar una alta motivació i confiança i  un reconeixement internacional del seu domini de la llengua.

Durant la primavera el nostre alumnat podrà realitzar les proves de Flyers, Movers & Starters.

Els exàmens YLE són per a nens de entre 7 i 12 anys.

  •  Dissenyats utilitzant continguts adaptats a les necessitats dels nens i nenes

  •  3 parts (Comprensió lectora i Expressió escrita, Comprensió auditiva i Expressió oral)

  •  Els candidats reben un certificat amb el nombre d’"escuts" que han obtingut a cada part

  •  3 nivells: Starters, Movers y Flyers   

Un bon resultat al Nivell Movers és equivalent al nivell A1 del Marc de Referència Europeu.

Enguany un nombrós grup d'alumnes es presentarà als exàmens de Cambrige. Molta sort a tots ells.