E-TWINNING PROJECTS

Realitzem projectes e-Twinning

El projectes eTwinning són projectes d'abast Europeu entre escoles que busquen promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen en eTwinning, a través de les TIC.

 

Els projectes que creem i/o ens unim busquen són de durades molt variables i busquen engrescar a l'alumnat en les tasques a realitzar donant una perspectiva Europea al sentit de l'activitat i de la seva pròpia aportació.